Ashley Bergwerff - PGA GOLFPROFESSIONALVoorkom golfblessures en verbeter je spel
 
De meeste golfers lopen ten minste 1x in hun golfcarriere een blessure op.
Een aantal oorzaken zijn een gebrekkige warm-up of een incorrecte houding waardoor de grond hard geraakt wordt achter de bal.
 
Een heel belangrijke oorzaak is een gebrek aan fysieke conditie(flexibiliteit, stabiliteit en spiermassa in relatie tot snelkracht) gecombineerd met een incorrect bewegen tijdens de swing.
 
Om een beter begrip te krijgen van de blessure risico's zal ik eerst inzicht proberen te geven in wat er tijdens de swing met het lichaam gebeurd.
 
De swing vereist van de speler een goede houding, een zekere mate van flexibiliteit en stabiliteit om de de krachten op te vangen met het lichaam die uitgeoefend worden tijdens de swing.
 
Een goede houding is cruciaal om een efficiente backswing te maken.
Een incorrecte houding leidt tot een inefficiente backswing hetgeen grote invloed heeft op de stand van het clubblad op het moment dat de bal geraakt wordt met alle gevolgen van dien.
 
Bij het innemen van de golfhouding staat het bovenlichaam onder een hoek tov het onderlichaam. Het boven lichaam wordt onder invloed van de zwaartekracht voorover getrokken. Tevens zorgt de centifugaalkracht uitgeoefend door de swing zelf ervoor dat het lichaam voorover wordt getrokken. Om deze krachten te weerstaan, staan de meeste golfers met ronde schouders achter de bal wat ertoe leidt dat de ruggegraat in de golfhouding niet meer anatomisch recht staat en er geen goede backswing gemaakt kan worden. Een correcte golfhouding waarbij de houding ingenomen wordt door te buigen met het bovenlichaam ter hoogte van het heupgewricht is derhalve cruciaal.
 
Bij een goede backswing, ingegeven door een goede set-up houding, kan er een efficiente draai in een verticale lichaams as plaatsvinden(van het hoofd tot het heupgewricht) alsmede een gewichtsverplaatsing naar rechts. in de downswing naar de bal toe kan er dan op de volgende wijze naar links gedraaid worden waarbij de bal neerwaarts geraakt zal worden.
 
De heupen geven in de downswing snelheid aan de schouders, de schouders naar de armen en handen en uiteindelijk naar het clubhoofd.
 
Als er niet in de verticale lichaams as bewogen wordt kunnen er ongewenste krachten op de ruggegraat uitgeoefend worden, met name in de onderste (lumbale) wervels.
 
Het zal geen verrassing zijn dat als er niet goed gedraaid wordt, de heupen niet correct bewogen worden, er een gebrek is aan flexibiliteit alsmede een gebrekkige balans gedurende swing, dit kan leiden tot blessures.
 
Tijdens de les besteed ik derhalve veel aandacht aan de houding(hiervoor kan tijdens het oefenen bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een spiegel)
 
Buiten de les om is het van belang te ervaren dat de gehele swing in balans plaatsvindt en er niet wordt geswingd/ geswongen?? om in balans te blijven!!
 
Voorkom blessures!!!
 
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
More at http://vidaday.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint