Ashley Bergwerff - PGA GOLFPROFESSIONAL


GVB per 1 juli 2012

Verdwijnt het GVB?
Nee, het GVB is door de aanpassingen verbeterd en toekomstbestendig gemaakt. Verder heeft het een belangrijke toevoeging en meerwaarde gekregen, namelijk Handicap 54.
Het GVB bestaat vanaf 1 juli uit het halen van het golfregelexamen en Clubhandicap 54 nadat de speler Golfbaanpermissie van de golfbaan/golfclub en de golfprofessional heeft gekregen.

GOLFBAANPERMISSIEWaarom moet ik eerst een Golfbaanpermissie halen, voordat ik doorkan voor Clubhandicap 54?Praktisch alle golfbanen werken al met een baanpermissie die de golfer krijgt om op de baan te kunnen oefenen. De Golfbaanpermissie wordt nu een eerste vereiste alvorens door te kunnen voor Clubhandicap 54. De NGF vindt het van belang dat de golfbaaneigenaar een belangrijke stem krijgt in het proces richting Clubhandicap 54. Het voordeel van het officieel maken van deze pas is dat hiermee de eigen vaardigheid al getoetst is. De Vaardigheidstest kan dus vervallen. De baaneigenaar en/of golfclub kan voor golfers die hun Golfbaanpermissie halen, direct al een NGF-kaart aanvragen met daarop 'Golfbaanpermissie'. Deze kaart biedt alle voordelen van de NGF-kaart te weten 6 x per jaar GOLFjournaal, WAverzekeringen deelname aan het spaarprogramma.

Hoe werkt dat, golfbaanpermissie?
Met de professional loopt u op Delfland ten minste 1 x elke lus tijdens een baanles.
De professional kijkt dan of u voldoende vaardigheid heeft(qua spel, regels en gedragsregels) voor Baanpermissie

Op welke banen kan ik spelen met mijn Golfbaanpermissiepas van de NGF?Dat is niet aan de NGF om dat te bepalen. Banen zullen zelf aangeven of u met de Golfbaanpermissie van de baan waar u deze hebt gehaald, kunt spelen of niet

Vanaf 1 juli 2012 krijgen nieuwe golfers Clubhandicap 54 na het spelen van 9 holes met het resultaat van 18 Stablefordpunten?
Dit klopt. Wel na het behalen van de Golfbaanpermissie en het golfregelexamen.

Theorie examen per 1 april 2013

In het nieuwe examen zullen de etiquettevragen een belangrijk onderdeel vormen. Er zijn 10etiquettevragen, 19 vragen over de golfregels en 1 Stablefordvraag. Hiermee bestaat hetnieuwe examen uit 30 vragen in totaal.
Het examen zal voorzien zijn van illustraties van diverse relevanteregelsituaties, waarover degolfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven.
Hierbij is gekozen voor meer beeldmateriaal, zodat de situaties herkenbaar en begrijpelijkzijn. Het examen krijgt daarmee een betere aansluiting op het reeds bestaande boek‘Golfregels voor startende golfers’ en het nieuwe boek‘Oefenvragen voor hetGolfregelexamen’.
De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de30 vragen goed beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken vanhet Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.

Als een golfer voor het examen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Het Golfregelexamen mag worden gedaan vóórdat men de Golfbaanpermissie heeft gehaald en moet worden gedaan voordat de golfer een handicap haalt. Na het behalen van het examenontvangt de golfer het Golfregelexamenbewijs.

Oefenvragenboek voor het Golfregelexamen
Sinds 1 februari is het nieuwe boek ‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’ beschikbaar. Dit boek is te bestellen via www.golfboeken.nl. De verkoopprijs van het oefenvragenboek is
€ 17,50. Ook de Delflandshop heeft deze boeken.
Een nieuw onderdeel in het oefenvragenboek zijn de verwijzingen bij de antwoorden naar het desbetreffende onderwerp in het theorieboek ‘Golfregels voor startende golfers’. De golfer kan naast het goede antwoord ook de pagina terugvinden die verwijst naar de desbetreffende
regels in het theorieboek.

Online oefenen
Deze website is www.ngfgolfregelexamen.nl en zal ook via www.ngf.nl bereikbaar zijn. De database sluit perfect aan bij het nieuwe Golfregelexamen en wordt ook voorzien van illustraties.
Met het bestaande oefenprogramma, dat beschikbaar is via www.ngf.nl, met daarin de golfregelvragen, kunnen de golfers blijven oefenen o.b.v. het oude examen.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint