Ashley Bergwerff - PGA GOLFPROFESSIONAL
 


De magie van oefenen
 
 
 
 
Alle menselijke bewegingen zijn aangeleerd. Sommige vergen weinig-en andere vergen veel oefening. Kijk maar naar een klein kind in de eerste pogingen een beker naar zijn mond te brengen zonder melk te morsen. Of kijk naar iemand die voor het eerst op een fiets of in een auto stapt. De mens leert zichzelf dingen om die betreffende dingen moeiteloos te gaan doen. Dit proces gaat met vallen en opstaan.
 
Men leert dus door ervaring op te bouwen en te experimenteren ten einde een methode te vinden een effectieve mix van handelingen te vinden die het gewenste resultaat geven. Het is een proces van leren, een bepaald aantal handelingen te coördineren zodat op de meest eenvoudige manier het gewenste resultaat bereikt kan worden.
 
Bovenstaande geldt ook voor het aanleren van de 5 golftechnieken als ook voor andere handelingen waarvoor “touch” en “feel” nodig is. Men leert door te ervaren(dus oefenen van de golftechnieken). Om uiteindelijk het betreffende doel te bereiken moet er geoefend worden om zichzelf te kunnen corrigeren en de “feel” en “touch” te ontwikkelen.
Als je oefent zal je ook jezelf moeiteloos kunnen corrigeren zonder na te denken.
 
Oefenen door ervaring op te doen gecombineerd met golflessen waarin wordt ingegaan op welk “gedrag”(welke techniek/beweging) wanneer vertoond moet worden zal er toe bijdragen dat het halen van het GVB slechts een tussenstation is naar het halen en vervolgens verlagen van een handicap.
 
Oefenen in een statische omgeving(driving range/ chipping-pitching green en puttinggreen) dient er toe de geleerde techniek/beweging vaster, zekerder en herhaalbaar te maken.
Dit alles dient ertoe vertrouwen op te bouwen zodat in een dynamische omgeving(de baan) het spel met voldoende techniek en vertrouwen gespeeld kan worden. Als u baanpermissie heeft voor of de kleine of de grote baan, speel die banen dan ook regelmatig. Ook weer om ervaring op te doen. Kijk goed hoe u een hole wilt spelen. Hardlopers zijn doodlopers. Speel zoveel mogelijk op uw eigen niveau. Speel uw persoonlijke par. Wil niet teveel(vraag mij tijdens de baanlessen tevens aandacht te besteden aan baanmanagement).
 
Ga heen en oefen!!
 
Pro tip
 
Neem een grote pan
200 gram boter zachtjes laten smelten
het vuur hoog opstoken
voeg een stoeptegel toe
stop met oefenen als de stoeptegel gaar is!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint